2020 Jnius 06

Presbitervlaszts, 2011
blank.gif

Kedves Testvérek!

Közeledik a presbiterválasztás idpontja és talán nem vagyok egyedül azzal a problémával, hogy nem tudom pontosan hogyan történik a választás lebonyolítása, kik lehetnek presbiterek, kik szavazhatnak. Szerencsémre néhány hete Nt. Hánka Levente kölcsönadta nekem a Református Presbiteri Füzetek II. számát, ami ezt a témát járja körül néhány érdekes cikkel és verssel kiegészítve.Elször belevágnék a közepébe és leírom a választás menetrendjét, aztán ezeket majd kiegészítem néhány gondolattal. Mivel a füzet megad egy használható forgatókönyvet a dátumok tekintetében, ezt veszem alapul a lebonyolításhoz.
Szeptember 01. Gyülekezeti tagok keresése a jelölbizottságba.Október 10. Presbiteri gylés a jelölbizottság megválasztására.Október 17. A jelölbizottság bemutatása a gyülekezetnek. A bizottság tagjai fogadalmat tesznek.November 11. A presbiteri gylés megvitatja a bizottság által javasolt jelölteket.December 04. A jelöltek bemutatása a gyülekezetnek.December 11. A presbitérium megválasztása az istentiszteletet követen.Január 08. Presbiterek eskütétele.
A jelölbizottság feladata az új presbiterek jelölése, mivel jelenlegi presbitereink hat évig tartó ciklusa idén lejár. Presbiterválasztás egyben a gondnok vagy gondnokok és pótpresbiterek megválasztását is jelenti. A bizottság megkeresi a korábbi presbitereket és pótpresbitereket, hogy azok vállalják-e a jelöltséget. Mivel a presbiterség, mint minden szolgálat, Isten elhívására történik, a presbiter Istentl kaphatja csak meg a választ, hogy milyen feladatokat bíz rá az Úr. Imádkozzunk presbitereinkért, hogy imáik meghallgatásra kerüljenek és megkapják a válaszokat! A jelölbizottság Isten segítségével a gyülekezet többi tagja közül is választ jelölteket és megkérdezi ket, hogy vállalják-e a jelöltséget. Imádkozzunk a megszólított gyülekezeti tagjainkért, hogy jó döntést hozzanak! Azt hiszem már érzdik a soraimon, hogy mi a legfontosabb a választás során: a magányos elcsendesedés, az ima egyedül és csoportosan, hogy Isten akarata szerint járjunk el. Mert bizony ez a választás Isten választása. A jelölteket végül a bizottság javaslata alapján a presbitérium véglegesíti, majd bemutatja a gyülekezetnek. A választás során az egyházközség választói névjegyzékben szerepl tagjai választhatnak, akik nem mások mint gyülekezetünk teljes jogú tagjai az elz év utolsó napjának megfelelen. Természetesen lehetség van arra, hogy ellenrizzük, szerepelünk-e a jegyzékben. A szavazás akkor érvényes, ha a jelöltek 10%-a részt vesz rajta. Ellenkez esetben két hét múlva a választást meg kell ismételni. Eljutottunk a legnehezebb részhez, a szavazáshoz. Szerintem ez a legnehezebb része az egész hosszú eljárásnak, mert itt gyülekezeti tagként el kell döntenünk, hogy a szavazólapon mely jelöltek neve mellé teszünk ikszet illetve keresztet. A szavazólapon találjuk a gondnok, illetve presbiter és pótpresbiter jelöltek nevét, de csak annyi jelöltet támogathatunk, amennyi tisztséget be kell tölteni a gyülekezetben. Tehát döntést kell hoznunk a jelöltekkel kapcsolatban. Ehhez pedig ismernünk kell a jelölteket. Következ soraim fleg az újabb gyülekezeti tagjainkhoz szólnak. A jelöltek részben újak lesznek, részben pedig már rutinos presbiterek. Én felntt fejjel konfirmáltam és be kell vallanom, hogy számomra nem volt egyszer feladat a jelenlegi presbitereink megismerése, de bizony sokszor még a felismerése sem. Gondolom, hogy ez a kijelentés a régebbi gyülekezeti tagokat meglepheti, de az újabb gyülekezeti tagoknak nem könny kihívás ez a mi gyülekezetünkben. Miért? Amikor Gyrben megyünk a családommal istentiszteletre, akkor az ajtóban mindig két presbiter köszönti szeretettel a templomba látogatót, Tiszakécskén azt látom, hogy a presbiteri padokban ülnek a presbiterek, máshol pedig a presbiterek részt vesznek az igehirdetésben. Mennyivel gyorsabb lehet így a bekapcsolódás a gyülekezet életébe! Természetesen rendszeres és rendszertelen alkalmainkon rakódott rám némi tudás és persze kérdezgettem a rokonokat, ismersöket is szorgalmasan, és mégis, szégyellem bevallani, hogy vannak olyan presbiterek, akiket valószínleg ma sem ismernék fel az utcán. Hozzá kell tennem, hogy nem igazán az ersségem az arcok gyors megjegyzése. Mi segíthet nekünk, rutintalanabb választóknak. Természetesen imádkozzunk és kérjük Isten segítségét! A nevek és az arcok összekapcsolására persze használhatjuk gyülekezetünk honlapját, ahol megtaláljuk a presbiterek nevét, részben fényképét és esetenként bemutatkozását. Használhatjuk a Nagytemplomi Hírlevélben a presbitereink által írt cikkeket és bemutatkozásokat és persze a közösségi oldalakat is. Presbitereink munkájának megismerése már jóval nehezebb feladat, errl általában csak annyit találhatunk meg, hogy melyik bizottságban végzik a munkájukat,ami megnehezíti a dolgunkat, mert a munkájuk nagy részét csendesen a háttérben végzik. Szerencsénkre a jelöltek bemutatása valószínleg röviden áttekinti majd munkásságukat, ezért feltétlenül vegyünk részt a bemutató istentiszteleten. A jelöltek megismerésében persze az igazi megoldás, ha gyakran találkozunk velük gyülekezeti alkalmakkor vagy magánéletünkben, nyitottak vagyunk az irányukba és segítjük a munkájukat. Egy fontos kérdést kell még tisztáznunk: ki lehet presbiter? Az alap elvárás a presbiterrel szemben, hogy legalább 3 éve egyháztag és egy éve a gyülekezetünk tagja legyen. Az összes többi kitételt nehéz lenne felsorolni, de talán azt mondhatnánk, hogy jó keresztényként kell élnie a gyülekezetében, a családjával, magánéletében és munkahelyén. Istennek kell elhívnia t jó sáfárnak a gyülekezetbe. Elssorban Istennek kell elszámolnia a sáfárságának gyümölcseivel. A kiadványban felületesen olvasva, az a benyomásunk támadhatna, mintha a presbiterség csak a férfiakhoz kapcsolódna, de ez nem így van, láthatjuk ezt a saját gyülekezetünkben is. Végezetül segítségül hívva dr. Judák Endre szavait, kívánom, hogy írásom „segítse a gyülekezetet abban, hogy elhívott, szeretettel átitatott, gyülekezetéért él presbitereket válasszon“.Imádkozzunk vezetinkért és gyülekezetünkért!

Oláh Róbert

blank.gif
blank.gif blank.gif
Értékelés
blank.gif
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
blank.gif

Navigáció
blank.gif Letltsek
Cikkek
Trkp-Nagytemplom
Trkp-Lelkszi Hivatal
Keress
Linkek
Kpek
Közbeszerzés
blank.gif
Bejelentkezés
blank.gif
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
blank.gif
Generálási idő: 0.10 másodperc 1,459,444 egyedi látogató Soli Deo Gloria!