2023 Oktber 02

Reformtus Negylet
blank.gif

A Református Negylet múltja és jelene


    Az 1921. év február 16.-a nevezetes nap a ceglédi református egyház, de fként a ceglédi református nk életében. /Ebben az idben a gyülekezet 17000 ezer lelkes gyülekezeti tagot tartott nyilván./ Ezen a napon alakult meg a Ceglédi Református Negylet.
    Mi indította a ceglédi református nket ezen egyesület megalakítására? Annak felismerése, hogy világszerte a ni lélek mind több és mélyebb részt kér az új lélek formálásából. Annak felismerése, hogy a n az, aki odaviszi Krisztust a gyermek, a hitvestárs, a vlegény szívébe és akkor a férfi lelkének is lesz ereje megvédeni a Krisztus Királyságát. Akkor lesznek a mi református Anyaszentegyházunknak ers hit, áldozatos szív tagjai, amikor meglátja a mi jó református népünk, hogy ki milyen eszközzel, milyen hivatás betöltésével támogathatja, ersítheti egyházát, a különböz intézményeket s azon keresztül társadalmunkat és nemzetünket. Tehát ez volt a Református Negylet megalakulásának értelme, munkálkodásának irányítója, középpontja és célja.
    1921 február 16.-án zsúfoltságig megtelt az iskolaterem és Zsengellér Gyuláné bejelentette, hogy mintegy 320 református n írta alá azt a 11 ívet, melyen megkérdezték ket, kívánatosnak tartanák-e egy Ceglédi Református Negylet megalakulását.
    Images: Zsengeller_Gyulane.jpgA Negylet Zsengellér Gyuláné elnök, Nyujtó Erzsébet tikár vezetése alatt, Sznyi Sándor gimnáziumi tanár tervei szerint kezdte céltudatos munkáját, mint a vallásos áhítat éltet kovásza és sok nemes ügy fáradhatatlan szolgája.
    Megalakult tehát a Ceglédi Református Negylet s kezddött a munka. Háromféle munkakör volt elttük: 1. hitmélyít, 2. egyháztársadalmi és 3. szeretetmunka. Hitmélyít munkát a vasárnapi iskolában kezdték, mivel tudták azt, hogy jó munkát csak úgy végezhetnek, ha biztos és rendíthetetlen alapot raknak le az emberi lelkekbe, s minéImages: Czegledi_Sandor.jpgl korábban kell kezdeni a fundamentum építését. Egyháztársadalmi téren Református Negyletünk arra törekedett, hogy református asszonyainkat, leányainkat összehozza olyan alkalommal is, ahol vidám beszélgetés közben beszélhetik meg terveiket és ahol anyagi alapot teremtenek szeretetmunkáikhoz. Ezek pedig az úgynevezett teadélutánok, kiállítások és a karácsonyi vásárok. A szeretetmunka betöltését számos jótékony megmozdulás bizonyítja: például szegény sorsú gyermekeknek ruhát, cipt, szeretetcsomagot, ids embereknek tzifát, élelmiszert juttatott a Negylet.
    Különböz alkalmakkor templomi ünnepélyeket rendeztek, ezek szép és komoly evangéliumi szellem ünnepek voltak, s természetesen létezett az úgynevezett szeretetvendégség is. Fontos része volt a munkájuknak az iratterjesztés is. Hiszen a Biblia arra int, hogy „elvész a nép, mely tudomány nélkül való!”
    Igen jeles és emlékezetes esemény volt a Ceglédi Negylet életében, amikor 1925-ben Cegléden tartották az országos konferenciát, ahol 350 vendég elszállásolása, 400-600 vendég étkeztetése, a három napig tartó konferencia megrendezése volt a megoldásra váró feladat a szorgos kezeknek, s bizony példamutató volt a helytállás.
    A Negylet megalakulása óta egy messze néz nagy cél megvalósítása volt a törekvés: a Gyülekezeti Ház megépítése. Ezzel hatalmas lépéssel jutott elre akkor, amikor Egyházunk 400 éves fennállása emlékére egy gyülekezeti Ház emelését határozta el a Negylet, és Isten segedelmével a ház felépült, s hamarosan használatba vette a gyülekezet.


Jelen:
    Eldeink nyomán 2009-ben újra megalakult a Ceglédi Nagytemplomi Református Nszövetség. Jelenleg 15 lelkes asszonytestvér tagja a Ceglédi Nagytemplomi Nszövetségnek.
 Images: Gyore Sandor.jpg   Célunk: „ Vezessük Jézus Krisztus keresztjéhez azokat, akik még távol vannak onnan.”
    Nszövetségünk tagjai havi rendszerességgel jönnek össze. Az Igei tanítás megtartásával -„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be Krisztus törvényét”(Galata 6:2) - részt vállalnak asszonyaink gyülekezetünk munkájában, szeretetvendégségeket szerveznek. Rendezvények háttér támogatását biztosítják, különböz adományokat rendszereznek és gondoskodnak elosztásukról. Imádsággal és szeretettel segítjük a lelkipásztor közösségépít munkáját.
    Hagyományrzésként már második évben rendezzük meg a Karácsonyi vásárt, amely korábban sikeresnek bizonyult. Szintén második évben segítettük munkánkkal a nyári gyermek tábor lelkes tanárainak munkáját.
    Szeretnénk bvíteni belmisszió szolgálatunkat, mert mint az eldeinknek, nekünk is van egy messzenéz, vagy inkább közelnéz célunk: ez pedig a konyha felújítása.
    Asszonytestvéreink Igei tanítást követve, imádságos lélekkel mindenkor fölfelé tekintenek.

    „Így ntt, így fejldött ez a munka, s eddigi haladása mutatja a jövre ígéretképpen, hogy: Mily jó, ha a bntl szabad s Krisztus Szolgája vagy”

Retkesné Csilla

blank.gif

Navigáció
blank.gif Letltsek
Cikkek
Trkp-Nagytemplom
Trkp-Lelkszi Hivatal
Keress
Linkek
Kpek
Közbeszerzés
blank.gif
Bejelentkezés
blank.gif
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
blank.gif
Generálási idő: 0.02 másodperc 1,974,686 egyedi látogató Soli Deo Gloria!