2023 Oktber 03

Cursillo
blank.gif

Cursillora lehet jelentkezni az alábbi helyszínekre és idpontokra:

Mályi Mécses központ                                    2013. április 4-7.

Kecskemét, Emmaus ház                               2013. április 18-21

Balatonszárszó Soli Deo Gloria                       2013. április 18-21

Balatonszárszó Soli Deo Gloria                       2013. május 9-12

Püspökszentlászló Életrendezés háza               2013. július 18-21

Terény Johannita tábor                                  2013. szeptember 12-15 ifjúsági, (30 év alatt!)

Kecskemét, Emmaus ház                               2013. szeptember 26-29

Kecskemét, Emmaus ház                               2013. október 10-13 csak férfiaknak

Monoszló Erdei iskola                                    2013. október 24-27

Berekfürd Megbékélés háza                          2013. november 14-17

A jelentkezési lap itt található.
Kedves Testvérek!
Vajon melyiknk ne tudna azonosulni az alább írottakkal?
Ugye mindnyájan érezzük, hogy óemberünk nélkül, bukásaink, mulasztásaink, elhibázott lépéseink nélkül  nem tartanánk ott, ahol most tartunk. Az Úr megszólítására, elhívására az végtelen szeretetébl és kegyelmébl járhatunk most azon az úton, melyen nap, mint nap formál, alakít minket, hogy amikorra kell, akkorra befejezze bennünk a megkezdett munkát, és megállhassunk szent színe eltt...

 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"
                                (Máté 7.1)
Soli Deo Glória!
Testvéri szeretettel: Dékány Éva

Images: mielott.jpg

Tanulságos

Szeretettel meghívunk a református cursillóra!

A cursilló egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a keresztény hit igazságainakmegismerésére, személyes megélésére. Tapasztalatok szerint a keresket és kétkedket aválaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megersítést, feltöltdést, hitükelmélyülését adja. A cursilló (Ejtsd: kurszijjó. Spanyol eredet szó) magyarul akereszténységrl szóló rövid tanfolyamot jelent.

A cursilló segítségével a vallásosak, de a hittl, egyháztól távol lévk, a maguk módjánIstenhívk is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz életükkérdéseire. Három nap alatt (csütörtök 17,00-tól vasárnap 18-ig tart, bentlakással, teljesellátással) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A részvételtérítésmentes, hogy részt vehessenek rajta szkös anyagi helyzet emberek is. A cursillókatadományokból fedezzük, lehetség van a helyszínen való az adakozásra.

A cursilló nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót nagyrészt laikusok (nem lelkészegyháztagok) tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevk nemétl, családihelyzetétl, felekezetétl, korától, képzettségétl és társadalmi helyzetétl függetlenül isérvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobbváltozásokhoz vezetnek a résztvevk életében.

A cursillo inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevknek, mint tudás megszerzése, bár azis. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy Istennek gyermeke, hogy Isten szeretet a mi mennyei Atyánk, aki személyesen megszólít bennünket, és gondot visel ránk. Az emberszeme eltt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásosélmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet könyvekbl megtanulni, vagy megmagyarázni.Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.

A cursilló, a Biblia alapján, abban is segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élniIstennel a mai világban. A cursilló a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert,éhséget ébreszt az Ige iránt, mely által jobbá válhatunk, és tettekre sarkall, hogy az Úr általadott lehetségekkel szolgáljunk a világ felé. A cursilló célja, hogy az evangélium (az Istennelvaló megbékélés örömhíre) a résztvev megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges,ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.

„Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok” Jakab levele 4.rész 8.vers.

Szeretettel hívunk és várunk Téged is kedves testvérünk!

De Colores!

Dékány Éva

blank.gif
Értékelés
blank.gif
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
blank.gif

Navigáció
blank.gif Letltsek
Cikkek
Trkp-Nagytemplom
Trkp-Lelkszi Hivatal
Keress
Linkek
Kpek
Közbeszerzés
blank.gif
Bejelentkezés
blank.gif
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
blank.gif
Generálási idő: 0.02 másodperc 1,974,728 egyedi látogató Soli Deo Gloria!